giới thiệu phần mềm quản lý cửa hàng làm bảng hiệu quảng cáo - phần mềm sell manager QC

Đơn giản + Dễ sử dụng + Đầy đủ tính năng

Được thiết kế nhằm giúp người dùng có thể làm quen thao tác ngay trong lần sử dụng đầu tiên.

Được thiết kế chuyên cho các cửa hàng làm bảng hiệu quảng cáo 

Quản lý hàng trăm, hàng nghìn đơn hàng không phải ghi chép tay và phân công giao việc thủ công tốn nhiều công sức thời gian mà không hiệu quả

Báo cáo thu chi tồn bằng biểu đồ  

Bạn chỉ cần nhìn những cột dữ liệu màu sắc được thiết kế sẵn, giúp bạn hiểu rõ hơn về phát sinh thu, chi, tồn một cách trực quan dễ hiểu nhất

Video giới thiệu

Giới thiệu chi tiết phần mềm sell manager qc

Phần mềm quản lý cửa hàng quảng cáo, quản lý khách đặt làm bảng hiệu quảng cáo

Loading