MIỄN PHÍ 1 NĂM
FREE

 • Dữ liệu Online
 • Bảo mật SSL
 • Văn bản đi, đến, nhiệm vụ
 • Lịch công tác
 • Nhắc nhở quá hạn qua zalo
 • Uptime 24/7
 • Không giới hạn user
 • Tặng 50.000đ tiền tin nhắn
 • Làm quen trong 1 phút
 • Thời hạn: 365 ngày
 • Dung lượng: 300 MB

Gói Cơ Bản
1,500,000đ

 • Dữ liệu Online
 • Bảo mật SSL
 • Văn bản đi, đến, nhiệm vụ
 • Lịch công tác
 • Nhắc nhở quá hạn qua zalo
 • Uptime 24/7
 • Không giới hạn user
 • Tặng 200.000đ tiền tin nhắn
 • Làm quen trong 1 phút
 • Thời hạn: 12 tháng
 • Dung lượng: 1,000 MB

Gói nâng cao
3,000,000đ

 • Dữ liệu Online
 • Bảo mật SSL
 • Văn bản đi, đến, nhiệm vụ
 • Lịch công tác
 • Nhắc nhở quá hạn qua zalo
 • Uptime 24/7
 • Không giới hạn user
 • Tặng 200.000đ tiền tin nhắn
 • Làm quen trong 1 phút
 • Thời hạn: 12 tháng
 • Dung lượng: 1,000 MB