DÙNG THỬ 30 NGÀY
FREE

 • Dữ liệu Online
 • Bảo mật SSL
 • Văn bản đi, đến, nhiệm vụ
 • Lịch công tác
 • Nhắc nhở quá hạn qua zalo
 • Uptime 24/7
 • Không giới hạn user
 • Tặng 200.000đ tiền tin nhắn
 • Làm quen trong 1 phút

GÓI 1 NĂM
990,000đ

 • Dữ liệu Online
 • Bảo mật SSL
 • Văn bản đi, đến, nhiệm vụ
 • Lịch công tác
 • Nhắc nhở quá hạn qua zalo
 • Uptime 24/7
 • Không giới hạn user
 • Tặng 200.000đ tiền tin nhắn
 • Làm quen trong 1 phút

GÓI 2 NĂM
1,500,000đ

 • Dữ liệu Online
 • Bảo mật SSL
 • Văn bản đi, đến, nhiệm vụ
 • Lịch công tác
 • Nhắc nhở quá hạn qua zalo
 • Uptime 24/7
 • Không giới hạn user
 • Tặng 200.000đ tiền tin nhắn
 • Làm quen trong 1 phút

GÓI 3 NĂM
2,499,000đ

 • Dữ liệu Online
 • Bảo mật SSL
 • Văn bản đi, đến, nhiệm vụ
 • Lịch công tác
 • Nhắc nhở quá hạn qua zalo
 • Uptime 24/7
 • Không giới hạn user
 • Tặng 200.000đ tiền tin nhắn
 • Làm quen trong 1 phút