Dùng thử 30 ngày
FREE

 • Online 24/7
 • Bảo mật SSL
 • Sổ văn bản Đến
 • Sổ văn bản Đi
 • Sổ Note
 • Sổ nhiệm vụ theo từng thành viên
 • Nhắn việc qua tin nhăn Zalo
 • Nhắn việc qua email
 • Đính kèm không giới hạn
 • Xuất mẫu sổ đi, đến theo quy định
 • User không giới hạn

Gói 1 năm
990.000đ

 • Online 24/7
 • Bảo mật SSL
 • Sổ văn bản Đến
 • Sổ văn bản Đi
 • Sổ Note
 • Sổ nhiệm vụ theo từng thành viên
 • Nhắn việc qua tin nhăn Zalo
 • Nhắn việc qua email
 • Đính kèm không giới hạn
 • Xuất mẫu sổ đi, đến theo quy định
 • User không giới hạn

Gói 2 năm
1.500.000đ

 • Online 24/7
 • Bảo mật SSL
 • Sổ văn bản Đến
 • Sổ văn bản Đi
 • Sổ Note
 • Sổ nhiệm vụ theo từng thành viên
 • Nhắn việc qua tin nhăn Zalo
 • Nhắn việc qua email
 • Đính kèm không giới hạn
 • Xuất mẫu sổ đi, đến theo quy định
 • User không giới hạn

Gói 3 năm
2.500.000đ

 • Online 24/7
 • Bảo mật SSL
 • Sổ văn bản Đến
 • Sổ văn bản Đi
 • Sổ Note
 • Sổ nhiệm vụ theo từng thành viên
 • Nhắn việc qua tin nhăn Zalo
 • Nhắn việc qua email
 • Đính kèm không giới hạn
 • Xuất mẫu sổ đi, đến theo quy định
 • User không giới hạn
Hotline: 034 316 4511
Nhắn tin facebook Zalo:034 316 4511 SMS:034 316 4511