Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

HƯỚNG DẪN SHARE QLVB TRÊN MẠNG LAN

Vào ổ đĩa D, tìm thư mục có tên QLVB
Nhấn chuột phải lên thư mục QLVB
hinh 1

Tiếp theo bạn chọn 

Xem thêm Hướng dẫn share thư mục QLVB trên mạng LAN

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật