Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Đáp: Để mua bản quyền phần mềm bạn chỉ cần gọi điện thoại đến số Hotline: 0164 3164 511 hoặc 09 6257 3257 để được hỗ trợ kỹ thuật và giao dịch. Hoặc bạn cũng có thể gửi email đến địa chỉ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  với tiêu đề : Hỏi mua bản quyền phần mềm quản lý văn bản. Chúng tôi sẽ cử nhân viên làm việc với các bạn để chuyển giao công nghệ và hướng dẫn.

Hoặc đăng ký online tại đây