Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Phần mềm quản lý văn bản Lizard VB Manager là một hệ phần mềm trong đó bao gồm nhiều chức năng. Chức năng quản lý văn bản đi là một trong số các chức năng nêu trên. 
Trong công tác văn thư lưu trữ thì không thể thiếu công tác quản lý văn bản đi. Người được phân công làm nhiệm vụ quản lý văn bản đi là người tuy làm việc nhẹ (ghi chép) nhưng kể ra thì không nhẹ chút nào bởi vì phải ghi chép, phải theo dõi, phải tìm kiếm, phải sắp xếp có hệ thống... 
Làm việc với phần mềm Lizard VB Manger bạn sẽ giảm bớt gánh nặng bởi mọi thứ đã được thiết kế một cách hoàn mỹ. Ghi chép bằng phần mềm, tìm kiếm bằng phần mềm, in ấn dữ liệu từ phần mềm, đặc biệt không hỏng bóc, mối mọt như ghi sổ bằng giấy.
Mọi tính năng quản lý văn bản đi đang chờ bạn khám phá, chúc bạn thành công với phần mềm này!