Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Phần mềm Quản lý văn bản Lizard VB Manager là một hệ thống phần mềm bao gồm nhiều phân hệ. Trong đó có phân hệ quản lý văn bản đến.
Quản lý văn bản đến là một công việc không thể thiếu của một cơ quan, đơn vị, công ty... Tuy nhiên quản lý một cách có hệ thống, tìm kiếm thông tin nhanh chóng, chính xác để phục vụ nhu cầu của cá nhân cũng như của lãnh đạo thì Lizard VB Manager là một thế mạnh của bạn.
Ví dụ bạn là người quản lý văn bản đến, đôi khi hoặc liên tục bạn phải theo dõi văn bản đó nhận lúc nào, đã chuyển lãnh đạo chưa, lãnh đạo chuyển cho ai, người đó thực hiện tiến độ đến đâu, đã kết thúc đưa vào lưu trữ hay chưa... thì Lizard VB Manager hoàn toàn có thể làm điều đó cho bạn.
Chức năng mạnh mẽ này đang chờ bạn khám phá, giúp tiết kiệm công sức cho bạn rất nhiều, không như phương pháp thủ công lúc trước (ghi sổ, lật sổ tìm kiếm, bảo quản không lâu....). Chúc bạn làm việc thật tốt với phần mềm này.!