Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Phần mềm quản lý văn bản Lizard VB Manager tích hợp phân hệ quản lý kho lưu trữ chuyên nghiệp.
Lưu trữ là một công việc hết sức quan trọng của từng cơ quan, đơn vị.
Chức năng này được hiểu như sau:
Có một người phụ trách lưu trữ chung của cả cơ quan, đơn vị
Từng người sẽ lập hồ sơ riêng của mình trên cơ sở tập hợp văn bản đến, văn bản đi, văn bản tham mưu, hợp đồng... tạo thành 01 hồ sơ. Cuối năm sẽ chuyển số hồ sơ này đến người lưu trữ của cơ quan và tiếp tục cho năm mới.
Phân hệ này lưu lại tất cả những thông tin liên quan chi tiết về văn bản đến, văn bản đi, văn bản tham mưu, tập hợp tất cả hồ sơ, thời điểm chuyển lưu trữ. Thời điểm cho mượn lại hồ sơ, cấp số hồ sơ và tra cứu hồ sơ....
Mọi việc đang chờ bạn khám phá, chúc bạn thành công trong công việc của mình với phần mềm này./.